Teulu Trefeca

'Teulu Trefeca' oedd yr enw a roddwyd gan Howell Harris i'r gymuned Gristnogol hynod a sefydlodd yma yn 1752. Gan ddwyn ysbrydoliaeth gan y Morafiaid, roedd y Teulu yn rhannu patrwm dyddiol o waith, prydau bwyd ac addoliad. Cymaint oedd eu harddeliad dros fyw'r efengyl fel y gwnaethant hyd yn oed gronni eu holl gyfoeth er lles y gymuned. 

Ar anterth y Teulu, roedd dros 120 o ddynion, gwragedd a phlant yn byw yn Nhrefeca. Roeddynt fwy neu lai yn hunan-gynhaliol, yn ymarfer mwy na 70 o wahanol grefftau. Roedd hyn yn cynnwys gwneuthurwyr clociau, saeri coed, saeri maen, llafurwyr a phlastrwyr.

Cafodd y dodrefn a'r cloc yn yr amgueddfa eu gwneud gan aelodau o'r Teulu ac mae'r adeilad rhestredig Gradd 2* yn tystio i'w gallu. Wedi marwolaeth Howell Harris yn 1773, fe wnaeth y Teulu barhau ond edwinodd yn raddol heb arweiniad ac egni hynod Harris. Erbyn 1838, dim ond tair dynes oedd ar ôl.

Heddiw, mae Teulu Trefeca yn rhwydwaith o unigolion sy'n cefnogi cenhadaeth Coleg Trefeca, sef hyfforddiant lleyg a disgyblaeth Gristnogol, drwy:

  • weddïo dros staff, gwirfoddolwyr a gwaith y Ganolfan, a thros holl aelodau'r Teulu
  • hyrwyddo'r Ganolfan a'r cyrsiau y mae'n eu cynnig
  • gynnig sgiliau ymarferol a chymorth.

Mae'r aelodau'n defnyddio Defosiynau Dyddiol Teulu Trefeca yn eu gweddïau personol. Maent yn derbyn cylchlythyr ac yn ymgasglu yn Nhrefeca ar gyfer cynhadledd flynyddol, diwrnod cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ac ar adegau eraill cyfleus.

Cysylltwch â ni am wybodaeth ynglŷn ag ymuno â Theulu Trefeca.