Cyrsiau

Cyrsiau a Gwyliau 2017

Diwrnod Gweddi - Dydd Iau, 2ail Chwefror 2017, 11.00yb - 3.00yp.
Os ydym am weld pethau'n newid, y mae'n dechrau gyda gweddi - croeso cynnes i bob Aelod, Cyfaill, Gweithiwr, Blaenor neu Gweinidog o'r Eglwys.
Os ydych yn gallu mynychu, cysylltwch â'r Coleg yn uniongyrchol ar 01874 711423 / colegtrefeca@ebcpcw.org.uk

 

Mae pob cwrs yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg) oni nodir fel arall.

Ar adegau eraill, mae'r Coleg ar gael ar gyfer grwpiau sy'n dymuno trefnu rhaglen eu hunain.

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth bellach:

Prisiau

Llety a phob pryd bwyd - grwpiau (pris y pen am ddwy noson):

Grŵp EBC £92
Enwadau eraill £104
Grŵp seciwlar £140
Grŵp ieuenctid £63
Grŵp ieuenctid seciwlar £70
Arhosiadau hirach £ pro rata
Gwely a Brecwast £38 y noson

Gostyngiadau ar gael i:

  • blant/ pobl ifanc
  • pobl ag anawsterau dysgu
  • wythnosau pobl hŷn
  • bobl mewn caledi

Cynadleddau diwrnod:

£22 y pen (yn cynnwys coffi, cinio, te a chacen).

Holwch os y dymunwch wneud trefniadau amgen ar gyfer ymweld am y dydd.

Blaendal annychweladwy:

Grwpiau preswyl £200
Grwpiau dydd £100
Cyrsiau Trefeca (y pen) £25

Archebu lle

Mae ffurflen archebu lle ar gyfer pob cwrs agored. Rhaid gwneud cais am ffurflen a'i dychwelyd gyda blaendal. Gall pris cwrs agored fod yn wahanol i'r hyn a nodir uchod. Byddwch yn derbyn cadarnhad 2-3 wythnos cyn y digwyddiad. Os ydych angen cadarnhad yn gynt, amgaewch amlen gyda'r cyferiad a stamp arni wrth ddychwelyd y ffurflen.