Amgueddfa

Amgueddfa Howell Harris

Mae'r amgueddfa yn dangos agweddau o fywyd Howell Harris, gŵr y gwnaeth ei droedigaeth ym 1735 arwain at sefydlu Methodistiaeth Gymraeg. Dengys hanes Teulu Trefeca, a gafodd ei sefydlu yma gan Harris yn 1752.

Mae'r arddangosfeydd yn cynnwys ystafell wedi ei dodrefnu yn arddull cyfnod Harris, golygfa o bregethu yn yr awyr agored a phaneli yn dweud ei hanes.

Mae casgliad o 32 o lyfrau crefyddol, y rhan fwyaf ohonynt wedi eu cyhoeddi gan Wasg Trevecka tua diwedd y ddeunawfed ganrif, yn cael eu harddangos yn eu tro yn yr amgueddfa, ynghyd ag eitemau a dodrefn o gyfnod Harris yn y Coleg. Mae amryw o rhain wedi cael eu hadnewyddu yn ddiweddar.

Fe wnaeth Eglwys Bresbyteraidd Cymru adnewyddu'r amgueddfa yn y flwyddyn 2000. Mae wedi ei lleoli ym mhrif adeilad Coleg Trefeca, ar safle man geni Harris.

Mae'r amgueddfa yn rhan o ganolfan hyfforddiant a chynadledda brysur a rhaid mynd drwy ystafell sy'n cael ei defnyddio yn aml er mwyn ymweld â hi. Gofynnwn felly i chi ffonio ymlaen llaw cyn ymweld. Ni allwn ddarparu ar gyfer grwpiau bws heb drefnu ymlaen llaw. Mae mynediad am ddim.