Amdanom Ni

Mae Coleg Trefeca yn hyrwyddo lles ysbrydol aelodau Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Christnogolion o enwadau a thraddodiadau eraill drwy gyfrwng gweddi, myfyrdod, addysg a thrafodaeth. Ceisiwn ddarparu cyfleoedd i bawb sy'n treulio amser yn y llecyn hardd a hanesyddol hwn i brofi adnewyddiad ysbrydol drwy adlewyrchiad, gweddi ac addoliad a thrwy gynorthwyo unigolion a grwpiau wrth iddynt ddyfnhau eu ffydd a'u haddysg grefyddol mewn awyrgylch ddiogel, iachus a gofalgar.

Rydym hefyd yn ganolfan lle y gall Cristnogoion o wahanol draddodiadau ddod ynghyd a rhannu eu profiadau a'u credoau er mwyn hwyluso dealltwriaeth rhyng-enwadol a rhyng-ffydd.

Mae'n cyfleusterau yn cynnwys:

 • Llety i 37 mewn ystafelloedd â pharau o welyau
 • Cyfleusterau gwneud te a choffi
 • Bwyd cartref da
 • Prif lolfa, ystafell gynadledda gyda chyfleusterau gemau, lolfa groesawu a nifer o fannau lle y gall grwpiau bach gyfarfod
 • Capel Bach ar gyfer addoli a gweddïo tawel
 • Llyfrgell fechan o lyfrau, pamffledi a chyfnodolion crefyddol, DVDs, fideos ac offer clyweled
 • Offer cyfieithu, gliniadur a thaflunydd digidol ar gyfer cyflwyniadau PowerPoint, uwchdaflunydd a Wi-Fi
 • Amgueddfa fechan yn cynnwys dodrefn, llyfrau ac phrintiau o gyfnod Howell Harris

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl:

 • Un lloft (en-suite) wedi ei haddasu ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
 • Rhai addasiadau yn y prif adeilad, yn cynnwys lifft cadair olwyn i'r brif lolfa
 • System ddolen glyw (trwy drefniant)

Rhaglen:

Rydym yn cynnig rhaglen o enciliau, cyrsiau a dyddiau o hyfforddiant. Mae manylion pellach yn ein rhaglen.

Ar adegau eraill, mae'r Ganolfan ar gael i grwpiau dydd neu breswyl i gynnal eu digwyddiadau eu hunain. Cysylltwch â ni i gael manylion prisiau ac argaeledd.

Mae Coleg Trefeca yn elusen gofrestredig, rhif 258456.